Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 10 Listopad 2016

Općinsko vijeće Općine Sunja na 22. sjednici održanoj 30. rujna 2016. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana u vlasništvu Općine Sunja, k.č.br. 1178/3 k.o. Sunja.


Tekst javnog natječaja objavljen je u Večernjem listu od ponedjeljka 10. listopada2016. godine.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, računajući od prvog sljedećeg dana od objave u dnevnom tisku.

VIDI NATJEČAJ

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.