Obavijest građanima o roku upisa prava vlasništva

Ispis
Kreirano Četvrtak, 05 Svibanj 2016

Pravo vlasništva provodi se upisom u zemljište knjige sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama („Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13).
Prijedlog za upis prava vlasništva podnosi se zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda prema mjestu gdje se nalazi nekretnina.

 

Za upis prava vlasništva potrebno je dostaviti:

• prijedlog za upis u dva primjerka
• kupoprodajni ugovor (u izvorniku ili ovjerenoj preslici)
• tabularnu izjavu prodavatelja (ako nije sastavni dio ugovora)
• dokaz o državljanstvu kupca (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
• sudsku pristojbu od 250 kuna.

Sukladno članku 85. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine" br. 55/13) na prijedlog za upis prava vlasništva podnesenog nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu, ili knjigu položenih ugovora, sudske pristojbe za upis obračunat će se u peterostrukom iznosu sudske pristojbe za tu vrstu upisa.

Nakon što se predaju svi potrebni dokumenti i dobije urudžbeni broj, status predmeta može se provjeravati i putem stranica Ministarstva pravosuđa.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.