Održana 19. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Utorak, 03 Svibanj 2016

Općinsko vijeće Općine Sunja dana 2. svibnja 2016. održalo je 19. sjednicu.
Usvojena je Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sunja,Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu,donijete su Izmjene i dopune Odluke o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje pokretnina u vlasništvu Općine Sunja te Odluka o odabiru ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Sunja.


Općinsko vijeće nije prihvatilo prijedloge Odluke o produženju važenja Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Sunja i Odluke o produženju važenja Strategije razvoja Općine Sunja.
Razmatrana su i prihvaćena izvješća o radu Općinskog vijeća za 2015. godinu, te Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2015. godine.
Prihvaćena su izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za 2015. godinu,Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2015. godinu, te Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu.
Prihvaćeno je Izvješće o uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i korištenju novčane i druge pomoći u 2015. godini.
Kao osnivač Dječjeg vrtića, Općinsko vijeće donijelo je Odluku kojom se daje suglasnost na proširenje djelatnosti Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja, te odlučilo o razrješenju Antonije Viljevac dužnosti članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, na osobni zahtjev i imenovalo Mariju Verović novom članicom Upravnog vijeća.
Vijećnici su informirani o poslovanju Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja.
Razmatrani su dopisi i prijedlozi Mjesnog odbora Šaš o čemu je Općinsko vijeće donijelo zaključke.
Sjednica je završila s radom u 20,50 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.