Osigurano sufinanciranje projekata i programa Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 30 Listopad 2015

skelaU cilju osiguranja sufinanciranja realizacije započetih i planiranih projekata, kao i osiguranja prijevoza skelama, Općina Sunja se tijekom tekuće godine kandidirala na više otvorenih natječajai uputila zahtjeve prema nadležnim Ministarstvima i Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

Nakon završenih procedura natječaja i prihvaćanjaprijava i zahtjeva,općinski Načelnik Grga Dragičević je potpisao ugovore za realizaciju slijedećih projekata i aktivnosti:

  • Ugovor o sufinanciranju troškova posade plovila, tekućeg održavanja i opremanja, pregled i osiguranja skela „Sunjanka" i „ Kratečko"i

  • Ugovor o sufinanciranju troškova nabave dva čamca za skele „Sunjanka" i „ Kratečko", potpisan u Ministarstvu prometa i infrastrukture dana:15.rujna2015. godine.

  • Ugovor o sufinanciranju javnog riječnog prometa,koji je načelnik Općine Sunja, gospodin Grga Dragičevićpotpisao s županom Sisačko-moslavačke županije, gospodinom Ivom Žinićem, dana 27. listopada 2015. godine.

Planirana sredstva će Općina Sunja namjenski utrošiti za sufinanciranje troškova održavanja skelskih prilaza na skelskim prijelazima Selišće Sunjsko-Kratečko i Gradusa Posavska- Lukavec Posavski, a osigurana su u proračunu Sisačko-moslavačke županije.

Pored toga Grad Sisak redovito svake godine u Gradskom proračunu na temelju zahtjeva Općine Sunja planira i osigurava sredstva za sufinanciranje plaća skelara, a sukladno mogućnostima i nabavu vanbrodske opreme.

  • Ugovor o sufinanciranju projekta sanacije i rekonstrukcije igrališta kraj Osnovne škole Sunja, potpisan je 02. listopada 2015. godine u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Ovih dana izabran je izvođač radova poduzeće „ Croatia TENIS" d.o.o. iz Zagreba i nastavljene su aktivnosti na nivelaciji terena i pripremi za asfaltiranje, izradu sportskog poda i postavljanju opreme na igralištu kraj Osnovne škole Sunja i nadamo se da će ukoliko dozvole vremenske prilike radovi za tu fazu biti okončani do konca studenog tekuće godine.

Potpisom navedenih Ugovora omogućena je realizacija navedenih projekata i programa,s definiranim rokovima završetka.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.