Prikupljanje ponuda za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 12 Listopad 2015

Općina Sunja raspisala je 10. listopada 2015. godine JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poslovno-poduzetničkoj zoni, u vlasništvu Općine Sunja, na vrijeme od 10 godina ->> pogledati

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.