Subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i nasada

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 05 Listopad 2015

usjeviOpćina Sunja raspisala je Javni poziv za subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i nasada iz Općinskog proračuna, u visini 25 % od ugovorene premije osiguranja usjeva i nasada, ukoliko vlasnik živi na području Općine Sunja, usjev ili nasad nalazi na području Općine Sunja i vlasnik nema nepodmirenih obveza prema Općini Sunja. više-->

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.