Izmuljivanje rijeke Sunje - odgovor Hrvatskih voda

Ispis
Kreirano Petak, 02 Listopad 2015

Načelnik Općine Sunja Grga Dragičević uputio je Hrvatskim vodama upit vezan uz izmuljivanje korita rijeke Sunje. Odgovor Hrvatskih voda pogledajte ovdje

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.