Izmuljivanje korita rijeke Sunje, te sanacija nasipa

Ispis
Kreirano Srijeda, 16 Rujan 2015

sunjarijekaNa temelju učestalih pitanja građana općine Sunja o potrebi čišćenja korita rijeke Sunje u cilju prevencije od poplava, Općinski načelnik Grga Dragičević u cilju informiranja javnosti,

izvješćuje da je Općina Sunja na vrijeme poduzela i nadalje poduzima sve mjere iz svoje nadležnosti, te je uputila dopis nadležnim službama na postupanje (pogledaj dopis)

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.