ISPRAVAK IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

Ispis
Kreirano Srijeda, 22 Srpanj 2015

Uvidom u Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu vlastitog Pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja KLASA: 110-02/10-01102 URBROJ: 2176/17-01-15-04 od 16.01.2015., objavljenim na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sunja, utvrđene su pogreške, te se daje:

 

ISPRAVAK IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu vlastitog Pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.