Sazvane konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora

Ispis
Kreirano Četvrtak, 09 Srpanj 2015

Općinski načelnik Općine Sunja sazvao je konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora.

 

Dnevni red sjednica:


1. Izvješće o provedenim izborima
- Utvrđivanje člana Vijeća mjesnog odbora koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
2. Donošenje Pravila Mjesnog odbora
3. Donošenje Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora

MJESNI ODBOR

DATUM SJEDNICE

POČETAK SJEDNICE

BESTRMA

14.07.2015.

9,00 h

BISTRAČ

14.07.2015.

10,30 h

BOBOVAC

14.07.2015.

12,00 h

CRKVENI BOK

14.07.2015.

13,30 h

ČETVRTKOVAC

15.07.2015.

9,00 h

DONJI HRASTOVAC

15.07.2015.

10,30 h

GREDA SUNJSKA

15.07.2015.

12,00 h

KINJAČKA

15.07.2015.

13,30 h

LETINA

16.07.2015.

9,00 h

PAPIĆI

16.07.2015.

10,30 h

PETRINJCI

16.07.2015.

12,00 h

SJEVEROVAC

16.07.2015.

13,30 h

STAZA

17.07.2015.

9,00 h

SUNJA

17.07.2015.

10,30 h

ŠAŠ

17.07.2015.

12,00 h

TIMARCI

17.07.2015.

13,30 h

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.