Radno vrijeme Vlastitog pogona za komunalne djelatnosti

Ispis
Kreirano Četvrtak, 09 Srpanj 2015

Radno vrijeme Vlastitog pogona za komunalne djelatnosti, u radnom tjednu, od ponedjeljka do petka, počevši od 08.srpnja do 15. rujna 2015. godine je od 6,00 sati do 14,00 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.