Upozorenje za korisnike lokalnog vodovoda Velika Gradusa

Ispis
Kreirano Utorak, 07 Srpanj 2015

Upozoravamo korisnike lokalnog vodovoda Velika Gradusa da zbog nekontroliranog korištenja, dolazi do nestanka vode na vodocrpilištu.


Nalaže se svim korisnicima da vodu iz vodovoda koriste samo za osnovne potrebe, u protivnom će zbog nedostatka vode doći do prestanka isporuke.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.