Konačni rezultati Izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Ispis
Kreirano Utorak, 23 Lipanj 2015

Na osnovu članka 46. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja („Službeni vjesnik" Općine Sunja broj 41/14), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sunja, nakon izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja provedenih 14. lipnja 2015., utvrđuje i objavljuje Konačne rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja (pogledati)

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.