Biračka mjesta za izbor članica/članova Vijeća mjesnih odbora

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 08 Lipanj 2015

Na temelju članka 32. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja („Službeni vjesnik“ Općine Sunja br. 41/14), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sunja donosi


RJEŠENJE
o određivanju biračkih mjesta za izbor članica/članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja na izborima koji će se održati dana 14. lipnja 2015. godine

POGLEDATI RJEŠENJE

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.