Početak prometovanja skele Gradusa Posavska – Lukavec

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 08 Lipanj 2015

Obavještavaju se građani koji koriste skelski prijelaz Gradusa Posavska – Lukavec da je skela počela prometovati dana 08.06.2015. godine


Ljetno radno vrijeme skela na rijeci Savi u vlasništvu Općine Sunja:
06:30 sati do 20:00 sati
(početak ljetnog i zimskog radnog vremena određen je Uredbom Vlade RH ("Narodne novine" broj 15/15)).

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.