Otvaranje ustave Trebež

Ispis
Kreirano Utorak, 26 Svibanj 2015

Temeljem informacije dobivene od Hrvatskih voda a zbog nailaska vodenog vala na rijeci Savi otvara se ustava Trebež u 08:00 sati, te se upozoravaju vlasnici stoke, koja se nalazi u Lonjskom polju da se stoka povuče s pašnjaka i zbrine.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.