Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja

Ispis
Kreirano Srijeda, 20 Svibanj 2015

Općinsko vijeće Općine Sunja na 11. sjednici održanoj 11. svibnja 2015. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja, k.č.br. 1184/1 k.o. Sunja.


Tekst javnog natječaja objavljen je u Večernjem listu od srijede 20. svibnja 2015. godine.


Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, računajući od prvog sljedećeg dana od objave u dnevnom tisku.

POGLEDATI JAVNI NATJEČAJ

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.