Upis, dopuna ili ispravak podataka upisanih u registar birača

Ispis
Kreirano Srijeda, 20 Svibanj 2015

Temeljem članka 23. stavka 1. i članka 24. Zakona o registru birača (Narodne novine broj 144/12) pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.


Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača. Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za opću upravu, Sisak, S. i A. Radića
36, tel: 044 500-033, fax: 044 500-025, svakim radnim danom u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.
Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača istječe u srijedu 03. lipnja 2015. godine.

POGLEDATI OBJAVU BIRAČIMA

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.