Poziv na ispitivanje uređaja za zaštitu bilja

Ispis
Kreirano Petak, 08 Svibanj 2015

Svi uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja moraju biti ispitani sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN. 14/2014). lspitivanje mogu provoditi samo ovlaštene stanice Ministarstva poljoprivrede.
Nakon pregleda svaki uredaj dobija potvrdu i naljepnicu na kojoj je označeno važenje izdanog certifikata.

 

Ovlaštena ispitna stanica Ministarstva poljoprivrede za ispitivanje uređaja za primjenu pesticida, prskalica i raspršivača, Agro elektronika d.o.o., poziva na ispitivanje uređaja za zaštitu bilja.

Pogledati raspored ispitivanja i upute

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.