Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Ispis
Kreirano Četvrtak, 30 Travanj 2015

enobnFond za zaištitu okoliša i energetsku učinkovitost će 30. travnja 2015. godine objaviti Javni poziv (ENU-22-2312015) fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Javni poziv objavljuje se temeljem programa energetske obnove obiteljskih kuća za nazdoblje od 2014. do 2020. godine kojeg je Vlada Rrepublike Hrvatske donijela 27. ožujka 2014. godine te izmjena programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 26. ožujka 2015.

OPŠIRNIJE

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.