Poništenje oglasa - radno mjesto „strojar"

Ispis
Kreirano Četvrtak, 16 Travanj 2015

Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) i Prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka natječaja, KLASA:112-02/15-01/03, URBRC 2176/17-04/02-15-16 od 01. travnja 2015. godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja, objavljuje PONIŠTENJE OGLASA


Poništava se Oglas za prijem u službu na neodređeno vrijeme namještenika u Pogon za komunalne djelatnostina Općine Sunja, radno mjesto „strojar", objavljen u „Narodnim novinama", broj 31/15, Oglasnoj ploči Općine Sunja, i internetskim stranicama Općine Sunja www.sunia.hr, od 18. ožujka 2015. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.