OGLAS za prijam na neodređeno vrijeme namještenika u Pogon za komunalne djelatnosti - grobar

Ispis
Kreirano Četvrtak, 19 Ožujak 2015

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja raspisuje OGLAS za prijam na neodređeno vrijeme namještenika u Pogon za komunalne djelatnosti Općine Sunja na radno mjesto:

 

grobar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

OGLAS za prijam na neodređeno vrijeme namještenika u Pogon za komunalne djelatnosti Općine Sunja na radno mjesto:

grobar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO „GROBAR"

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.