NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

Ispis
Kreirano Četvrtak, 19 Ožujak 2015

Na temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19.stavka 2. Zakona o službenicima u namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Općinski načelnik Općine Sunja raspisuje NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA PROČELNIKA/CE

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.