Objava Nacrta plana gospodarenja otpadom općine Sunja

Ispis
Kreirano Srijeda, 18 Ožujak 2015

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj, 94/13) i članka 47. Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik" broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14), općinski načelnik dana 18.03.2015. godine, donosi
ODLUKU o objavljivanju Nacrta plana gospodarenja otpadom općine Sunja radi pribavljanja primjedbi, prijedloga i mišljenja javnosti

 

Odluku i Nacrt plana možete pogledati ovdje

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.