Subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača

Ispis
Kreirano Četvrtak, 12 Ožujak 2015

Općina Sunja raspisala je Javni poziv za subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača po čijem završetku su osposobljeni za jednostavne poslove (mljekar-sirar, pčelar, voćar, vinogradar-podrumar, proizvođač povrća, itd.)

 

JAVNI POZIV za subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača po čijem završetku su osposobljeni za jednostavne poslove tijekom 2015. godine

Zahtjev za subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.