Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Utorak, 17 Veljača 2015

Dana 16. veljače 2015. godine održana je 8. sjednica Općinskog vijeća.
Na sjednici su vijećnici usvojili Izvješća o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za 2014. godinu,Odluku o postupku davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim i poslovno-poduzetničkim zonama u vlasništvu Općine Sunja,

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o stočnom sajmu u Sunji,Odluke o nabavi usluge za obavljanje poslova higijeničarske službe, deratizacije i dezinsekcije na području Općine Sunja u 2015. godini,Odluku o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih primanja radnika u Dječjem vrtiću „Bambi" Sunja,Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Bambi" Sunja, te usvojili Financijski plan Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja za 2015. godinu s projekcijom financijskog plana za 2015., 2016. i 2017. godinu.
Nakon razmatranja Studije predizvedivosti i analize troškova i koristi za projekt „Poljoprivredno sabirno-distributivni centar sa aukcijskom dvoranom u Sunji" vijećnici su većinom glasova donijeli Zaključak o nastavljanju aktivnosti za realizaciju projekta.
Vijećnici su donijeli Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sunja putem javnog natječaja i po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj od strane Porezne uprave.
Sjednica je završila u 21,05 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.