Javni poziv - evidentiranje nerazvrstane ceste koja u naravi predstavlja Ulicu Sajmište u Sunji

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 16 Veljača 2015

Općina Sunja započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste koja u naravi predstavlja Ulicu Sajmište u Sunji. Predmetna nekretnina se nalazi na dijelu k.č. br. 2476 k.o. Sunja i k.č. br. 1437 i 685 k.o. Greda Sunjska.

Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenim česticama o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja navedene ceste.

Tekst Javnog poziva

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.