Plan preventivne deratizacije na području Općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 13 Studeni 2014

deratizacijaNa temelju Odluke Općine Sunja za 2014. godinu, te Plana i Programa tvrtke "ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA" d.o.o. Čazma, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE SUNJA  • 17. studeni 2014. - LETINA DONJA, LETINJA GORNJA, GRADUSA POSAVSKA, GREDA SUNJSKA I SUNJA
  • 18. studeni 2014. - SUNJA , KRIVAJ SUNJSKI, ŽREME I SELIŠTE SUNJSKO
  • 19. studeni 2014. - BISTRAČ, BOBOVAC, STRMEN, CRKVENI BOK I IVANJSKI BOK
  • 20. studeni 2014. - ŠAŠ, SLOVINCI, PAPIĆI, JASENOVČANI, DONJI HRASTOVAC. STAZA I VEDRO POLJE
  • 21.studeni 2014. - TIMARCl, KOSTREŠI ŠAŠKI, POBRĐANI, ČAPLJANI, NOVOSELCI, ČF.TVRTKOVAC, RA DON JA LUKA, MALA GRADUSA i VELIKA GRADUSA
  • 22. studeni 2014. - MALA PAUKOVA, KLADARI, SJEVEROVAC, DRLJAČA, PETRINJCII VUKOŠEVAC
  • 24. studeni 2014. - BRĐANI CESTA, BRĐANI KOSA, KINJAČKA, BESTRMA I BLINJSKA GREDA

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 8,00 sati, a u slučaju lošijeg vremena prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja RH i imaju atikoagulacijsko djelovanje. Nisu opasni za zdravlje ljudi u količinama koje koristimo kod deratizacije. Spadaju u II generaciju antikoagulanata.

ŠKARDA SANITARNA ZAŠTITA
Društvo za usluge sanitarne zaštite i trgovinu, d.o.o.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.