Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 07 Studeni 2014

Općinsko vijeće Općine Sunja je, na 02. sjednici održanoj 25. srpnja 2014. godine, donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Sunja. U Savjet mladih Općine Sunja bira se 5 članova i njihovih zamjenika na vrijeme od 3 godine.


Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Sunja objavljen je na web stranici Općine Sunja www.sunja.hr i na oglasnoj ploči Općine Sunja dana 07. listopada 2014. Godine, sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Sunja („Službeni vjesnik" broj 31/14.). Isto tako dana 06. listopada 2014. godine poslana je obavijest o raspisivanju Javnog poziva svim građanskim udrugama s područja Općine Sunja.

Pogledaj Izvješće

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.