Projekt „Unaprjeđenje sustava podrške osobama s invaliditetom“

Ispis
Kreirano Četvrtak, 16 Listopad 2014

TV spot i priručnik za poslodavce izrađeni su u okviru projekta „Unaprjeđenje sustava podrške osobama s invaliditetom". Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, koji provedbom ovog projekta želi stvoriti poticajno okruženje za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Sisačko-moslavačkoj županiji

kroz 4 glavne komponente aktivnosti: edukaciju savjetnika Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina za pružanje prilagođenih usluga nezaposlenim osobama s invaliditetom, provedbu analize zapošljavanja osoba s invaliditetom u Sisačko-moslavačkoj županiji, obavješćivanje lokalnih poslodavaca o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom te omogućavanje prakse za nezaposlene osobe s invaliditetom. Projekt se provodi uz podršku partnera: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Kutina, Udruge invalida rada Grada Siska, Hrvatske obrtničke komore - Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Sisak.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

proj hzz

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.