Objavljena dva javna poziva

Ispis
Kreirano Utorak, 02 Rujan 2014

Savjetodavna služba (http://www.savjetodavna.hr/) objavila je dva javna poziva:

  • Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu i
  • Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu.


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.