Konstituirano je Općinsko vijeće Općine Sunja

Ispis
Kreirano Utorak, 22 Srpanj 2014

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana je 22. srpnja 2014. godine. Sukladno ovlaštenju Ministarstva uprave sjednicu je sazvala Kata Lerotić, predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko - moslavačkoj županiji.


Na sjednici su izabrane Mandatna komisija i Komisija za izbor i imenovanja, koja je predložila kandidate za predsjednika i dva potpredsjednika.
Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Dalibor Medved, za prvog potpredsjednika Ivica Kozarić, te za drugog potpredsjednika Nikola Lončarević.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.