Javna nabava

Ispis
Ažurirano Petak, 21 Travanj 2017

 

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 13. Stavku 9. Točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Sunja kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Izjava općinskog načelnika

2017. godina

2016. godina

 2015. godina

 

 
 

 


 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.