Javna nabava

Ispis
Ažurirano Utorak, 27 Veljača 2018

 

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Na temelju članka 80. stavka 2. točka 1, Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i članka 47 . Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik", broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 34/14), općinski načelnik dana 26.06.2017. godine, daje slijedeću  IZJAVU

2018. godina

2017. godina

2016. godina

 2015. godina

 

 
 

 


 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.