PRIJEVREMENI IZBORI 15.06.2014.

31.07.2014.

14.07.2014.

01.07.2014.

 

23.06.2014.

 

17.06.2014.

  

  • 15.05.2014. Obvezatne upute broj FLS i FLN I

  • 15.05.2014. Obvezatne upute broj LS I i LN I

  • 15.05.2014. Obvezatne upute broj LS II i LN II

  • 15.05.2014. Priopćenje o raspisanim prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vukovara i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje >>vidi

  • 15.05.2014. Priopćenje o obvezama izbornih sudionika za financiranje izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vukovara, te za Općinsko vijeće Općine Sunja >> vidi

  • 15.05.2014. Priopćenje o obvezama izbornih sudionika za financiranje izborne promidžbe na prijevremenim izborima za gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje >>vidi

  • 15.05.2014. Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vukovara i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje >>vidi

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.