Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

09.07.2015.

IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA IZBORE ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SUNJA ODRŽANIH 14.06.2015.

23.06.2015.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SUNJA

16.06.2015.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SUNJA

08.06.2015.

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta za izbor članica/članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja na izborima koji će se održati dana 14. lipnja 2015. godine

29.05.2015.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sunja prihvatilo je i objavljuje zbirne liste i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja na izborima koji će se održati 14. lipnja 2015. godine. (pogledati)

20.05.2015.

Upis, dopuna ili ispravak podataka upisanih u registar birača

13.05.2015.

OBJAVA BIRAČIMA I KANDIDATIMA ZA IZBORE ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SUNJA

ODLUKA o raspisivanju izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja

UPUTE O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA U POSTUPKU IZBORA ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

ODLUKA o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja
OBRASCI

OMS-1 PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

OMS-2 PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

OMS-3 POPIS SA POTPISIMA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA

OMS-4 OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANICU/ČLANA VIJEĆA

OMS-5 IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SUNJA

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.