Izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika

 izborisunj

02.07.2013.

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

05.06.2013.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SUNJA

04.06.2013.

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SUNJA - nakon provedenog drugog kruga glasovanja

29.05.2013.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUNJA, ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SUNJA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SUNJA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

21.05.2013.

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NA ČELNIKA OPĆINE SUNJA

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUNJA

REZULTATI IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NA ČELNIKA OPĆINE SUNJA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE


 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.