Grb i zastava

Ispis

Grb Sunje je u plavom pet srebrnih kotača, 2:1:2. 

Zastava je žuta s grbom u sredini.

Svečana zastava je gonfalon sa četiri repa, dvije hrastove grančice ispod grba i nazivom općine na vrpci iznad.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.