25. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 23 Prosinac 2016

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 25. sjednicu Općinskog vijeća za srijedu, 28. prosinca 2016. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 18,00 sati.


Predloženi dnevni red:

 

 1. Skraćeni zapisnik s 24. sjednice Općinskog vijeća održane 15. prosinca 2016.,
 2. Aktualni sat,
 3. 1) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu,
  2) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
  3) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2016. godinu,
  4) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
  5) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2016. godinu,
  6) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2016. godinu,
  7) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2016. godinu,
  8) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu,
  9) Prijedlog Izmjena i dopuna Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2016. godini,
  10) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu,
  11) Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2016. godini,
  12) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sunja za 2016. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Sunja
 6. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Sunja

 

PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.