Statistički podaci

Ispis

OPĆINA SUNJA IMA POVRŠINU 288,40 km².

STATISTIČKI PODACI KOJI SE ODNOSE NA STANOVNIŠTVO OPĆINE SUNJA PREMA PODACIMA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU, POPIS 2011., DOSTUPNI NA www.dzs.hr

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.